การเข้าร่วมกิจกรรม
นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธุ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสม
ภาพจาก facebook.com/mukaeducation
20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธุ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123 มิสแกรนต์นครปฐม และ Miss Cosmo World 2017  ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี....ขอบคุณภาพและข่าวจาก งานการศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี


หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card