การเข้าร่วมกิจกรรม

เดิน – วิ่ง ครบรอบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUPY RUN 2018)
28 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิษย์เก่ามหิดล (คณะเภสัชศาสตร์  รุ่น 11) ร่วมเปิดงาน “เดิน-วิ่ง 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมวิ่งจำนวนมากกว่า 1,600 คน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขอบคุณภาพและข่าวจาก


หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card