การเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา 2560 มอบให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆ โดยมี พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ (นายกสมาคม ฯ) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวโอวาส และ นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต รศ.พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ ผู้มอบทุน และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา..... ภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card