การเข้าร่วมกิจกรรม

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

26 สิงหาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ บูลโอริทึ่ม แอนด์โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ประยูร  ฟองสถิตย์กุล เป็นประธาน กิจกรรมในงานมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคคลทั่วไปร่วมงาน
งานนี้ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มใช่ระบบ Mahidol Alumni Engagement ระบบใหม่ โดยการ สแกน QR Code และกรอกชื่อ สกุล เข้าระบบที่หน้างานด้วย
ท้ายนี้หน่วยศิษย์สัมพันธ์ต้องขอขอบพระคุณ  นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ปันหมู (สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์) และนางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (PH) รหัส 40 ที่ช่วยประชาสัมพันธ์การใช้ระบบใหม่และแนะนำศิษย์เก่าให้ร่วมใช้งานในระบบนี้


ขอบคุณภาพจากนางนภาพร ม่วงสกุล กรรมการและเลขานุการกิจกรรมนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card