การเข้าร่วมกิจกรรม
CS & ICT Reunite: Strike...เพื่อน้อง 2
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลจัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ICT ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดี และ คุณจิระวัฒน์ เอี้ยวฉาย นายกสมาคมฯ เป็นประธานการจัดงาน ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 3
ซึ่งในงานนี้มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า CS ศิษย์เก่า ICT ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท IT ชั้นนำของเมืองไทย เข้าร่วมแข่งขันกว่า 30 ทีม รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card