การเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1
ภาพจาก https://www.facebook.com/rilca.alumni/
28 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น.  สมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ชั้น 5 ห้อง 504.................ภาพและข่าวจาก https://www.facebook.com/rilca.alumni  

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card