การอาสาสมัคร
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาและดำเนินรายการในงาน MUIC Virtual Open Days 2020
รูปจากwww.facebook/mahidol.inter
20-21 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Facebook LIVE! MUIC Virtual Open Days 2020 โดยมีหัวข้อการเสวนา คือ  การปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19 เพื่อปิดมุมมองหลายอาชีพในอนาคต เล่าประสบการณ์ดีๆ การเรียน กิจกรรม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และเมื่อจบแล้วจะเรียนต่อปริญญาโท หรือทำงาน ทั้งมีนี้  รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคุณพัชรี รักษาวงศ์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 37 รหัส 105 เป็นผู้นำเสวนา และมี  คุณพบเอก พรพงเมตตา  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 51 รุ่นที่ 119 และคุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 เป็นผุ้ดำเนินรายการ ....... ขอบคุณภาพและข่าวจาก  MUIC Official Fanpage

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card