การอาสาสมัคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Stock Market Trends
7 พฤษภาคม 2563 นายพีร์ บุญชนะวิวัฒน์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 47 (MUIC) ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ  Stock Market Trends  การวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดหุ้นช่วงวิกฤติในมุมมองของ วีคิด กับรุ่นน้อง ผ่านการถ่ายทอดสดในเพจ WizardKidTrader.......เข้าติดตามข่าวและกิจกรรมจากเพจ MUIC Alumni Fanpage ได้ที่นี่

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card