การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่าสโมสรนักศึกษาบรรยายการทำงานในสโมสรนักศึกษาให้รุ่นน้อง
10 มกราคม 2561 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด โดยมีการบรรยาย แลกเปลี่ยนจากศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัดรุ่นพี่ที่เคยทำงานสโมสรนักศึกษามาก่อน ว่าการทำงานในสโมสรนักศึกษาได้ให้อะไรมากกว่าที่คิด นำโดย กภ.ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิด รหัส 50 กภ.กิตตินัฐ นวลใย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิด รหัส 51  และ กภ.ลลิตพรรณ เชาวนปรีชา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิด รหัส 56 และจบด้วยการประชาสัมพันธ์หน้าที่ของสโมสรนักศึกษาฯ แต่ละตำแหน่ง โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ฯ ชุดปัจจุบัน....ขอบคุณภาพและข่าวจาก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card