การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยการจัดการ) แชร์ประสบการณ์ในกิจกรรม
CMMU Open House
6 สิงหาคม 2560 ตัวแทนจากศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 14 สาขา  ร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงจากการเรียนใน กิจกรรม Open House แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อด้านการจัดการธุรกิจ
ภาพและข่าวจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card