การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา ม.มหิดล รุ่น 8
13 มิ.ย. 2560 นายชยานันท์ มโนเกษมสุข ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร MU tutor ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 รุ่นที่ 114 (วิทยาลัยศาสนศึกษา) อดีตนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาคนที่ 6 ให้เกียรติเป็น วิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษา ม.มหิดล รุ่น 8  ช่วง Alumni Talk ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card