การอาสาสมัคร

ศิษย์เก่า ICT เป็นวิทยากรรับเชิญ Facebook Live ใน Fanpage ธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot
20 เมษายน 2560 คุณอาร์ท ชนกานต์ ชินชัชวาล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่นที่ 120 (ICT รุ่น 7) เป็นผู้แทนจากคณะ ICT ไปบรรยายประสบการณ์ด้านเกม ให้แก่นักเรียน Grade 10 -12 ณ ห้อง Seminar ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) และหลังจากจบการบรรยายที่ MUIDS คุณอาร์ท ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรับเชิญ Facebook Live ใน Fanpage ของคณะ ICT เกี่ยวกับธุรกิจ Startup ด้าน Chatbot รวมทั้งให้สัมภาษณ์กับ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อมหาวิทยาลัย และสิ่งที่อยากจะฝากถึงมหาวิทยาลัยด้วย...ขอบพระคุณภาพและข่าวจาก www.facebook.com/ict.mu.alumni

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card