สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com โครงการแก้ปัญหาว่างงานของรัฐบาล สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว 
17 ก.ย. 2563 เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com โครงการแก้ปัญหาว่างงานของรัฐบาล เปิดรับสมัครผู้ต้องการหางานทั้งแบบรายวัน-รายเดือน โดย เว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com เป็นเว็บไซต์ที่กระทรวงแรงงานจัดทำเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการจ้างงาน เพื่อเข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจ สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ ในตำแหน่งงานที่หลากหลายครอบคลุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
สำหรับการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายในงานแบ่งเป็นโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการ การสาธิต และแนะแนวอาชีพ เป็นต้น
     ข้อมูลของกรมการจัดหางาน พบว่า ตำแหน่งงานว่างรอการบรรจุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา แบ่งออกเป็น
ตำแหน่งงานว่างกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา
ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา
การจ้างงานโดยภาครัฐจำนวน 410,415 อัตรา
การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา
ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 คน
      การเตรียมการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 นั้นจะมีการรวบรวมตำแหน่งงานว่างที่ทุกหน่วยงานต้องการรับสมัครเพื่อนำไปจับคู่กับผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะมีตำแหน่งงานว่างจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จะนำไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์
https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/
และ
https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาและร่วมมือกันระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมและจะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น ผู้ที่ต้องการหางานทำสามารถเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างได้จากเว็บไซต์ รวมถึงเข้าไปลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยการหาตำแหน่งงานว่างสามารถหาข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุดที่เปิดรับสมัคร จากประเภทงาน, ตำแหน่งงาน และจากพื้นที่

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card