สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
Mahidol Students-Alumni Running Challenge
ศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล มาสร้างความท้าทายด้วยพลังวิ่งเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่กัน
ผ่าน กิจกรรม "Mahidol Students-Alumni Running Challenge"
ไม่ว่า
น้องนักศึกษาจะท้า พี่บัณฑิต หรือ พี่ศิษย์เก่า
พี่บัณฑิต จะท้าน้องนักศึกษา หรือ พี่ศิษย์เก่า
พี่ศิษย์เก่า จะท้าน้องนักศึกษา หรือ น้องบัณฑิต
โดยวิธีการดังนี้
1.โพสต์รูปการทำกิจกรรม challenge ลงที่ช่องทางออนไลน์ส่วนตัวไหนก็ได้ เช่น Facebook, IG, Twitter (อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะ/ครับ)
2.ติดแฮชแท็ก #wemahidol #ศิษย์มหิดล #SAChallenge2020
3.**พิเศษ ขยายเวลาส่งผลการทำกิจกรรมได้ถึง 30 ตุลาคม 2563
4.โดยส่งผลเป็นคู่ทาง inbox ของ Facebook page "ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 สำหรับนักศึกษา และบัณฑิต โปรดระบุ ชื่อ- นามสกุล คณะและรหัสนักศึกษา และศิษย์เก่า โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล คณะและปีการศึกษาที่เข้า หรือรหัสนักศึกษา (ถ้าจำได้)
4.2 ผลการวิ่งผ่าน smart watch หรือ application ที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้เป็นน้องวิ่ง 5 ก.ม. ขึ้นไป และผู้เป็นพี่  ต้องวิ่ง 6 ก.ม. ขึ้นไป
5.ผู้ร่วมสนุกที่ทำถูกกติกาครบถ้วน จำนวน 15 คู่แรก จะได้รับ เหรียญ Mahidol Alumni Proud Finisher คู่ละ 2 เหรียญ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วม 1 ท่าน สามารถจับคู่เข้าร่วมได้ 1 ครั้ง และห้ามจับคู่ในระดับเดียวกัน คือนักศึกษาต้องคู่กับ พี่บัณฑิต หรือ พี่ศิษย์เก่า เท่านั้น เป็นต้น)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์ในการรับเหรียญแล้ว 
สามารถมารับได้ที่ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
Email: mahidolalumni@mahidol.ac.th

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card