สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตันศิริคงคลกับการการจากไปของ
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอร่วมแสดงความไว้อาลัยไว้ ณ โอกาสนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card