สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
The 5th MU Blue Night We Mahidol.
Mahidol University Alumni Association under the Royal Patronage of His Majesty the King invites you to this year homecoming events for only 1,000 THB per ticket.
Events are scheduled on 5pm of March 2, 2018 at Prince Mahidol Hall, Mahidol University Salaya.
Delicious organic food, cool live music (such as Mahidol University Jazz Orchestra, Pomelo Town, Rasmee Isan Soul and Pink Panther) and lucky draw with surprise are waiting for you!
If you have any question please contact Mahidol Alumni Association staff via phone no. +662-849-4534 to 35 or Email: alumni@mahidol.ac.th.

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card