สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ร.ต.ต.ปณม ยงใจยุธ และคุณวันจุรีย์ ยงใจยุธ มอบเงินสมทบทุนการศึกษา ฯ แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
18 ตุลาคม 2560 ร.ต.ต.ปณม ยงใจยุธ และคุณวันจุรีย์ ยงใจยุธ มอบเงินสมทบทุนการศึกษา ฯ แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล .... ขอบคุณข่าวจาก https://mahidol.ac.th/th/latest_news60/alumni.html

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card