สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ME SEMINAR วิศวกรในยุค 4.0 เส้นทางชึวิต 
ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 เม.ย. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เวชกิจ กล่าวเปิดสัมมนา ME SEMINAR วิศวกรในยุค 4.0 เส้นทางชึวิต โดยมีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคเรื่องกล) ประกอบด้วยนาย วิษุวัต มัชฌิกะ, นายมิ่งขวัญ ศังขมณี, นางสาวปิ่นหยก โควิสุทธิ์ มาเล่าประสบการณ์ การทำงานให้รุ่นน้องฟัง..... ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card