แนะนำศิษย์เก่า

นายศักดิเดช พูลสวัสดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่นที่ 117 วิทยาลัยนานาชาติ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งแอพพลิเคชั่น HandiGo เอปที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเเละต่างชาติในยามที่เข้าพักในโรงเเรมต่าง ๆ

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
ดาวโหลดบทความ View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card