แนะนำศิษย์เก่า
พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ คุณหมอนักวิ่ง... ขวัญใจนักวิ่ง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 33 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ภาพจาก www.posttoday.com/ent/celeb/470869
ดาวโหลดข่าว View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card