แนะนำศิษย์เก่า

นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิด (วิทยาเขตกาญจนบุรี) รับรางวัล  Miss Cosmo World 2017 
12 พ.ย. 2560  นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รหัส 55 รุ่นที่ 123 เป็นตัวแทนสาวไทย ไปประกวด Miss CosmoWorld 2017 ที่ประเทศมาเลเซีย  ได้รับมงกุฏ   Miss Cosmo World 2017 และรางวัลพิเศษ Miss Glamorous  ภาพและข่าวจากเว็บไซต์ MThai.com

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card