แนะนำศิษย์เก่า

นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล)
เปิดคลินิกรักษาคนจน คิดค่าบริการแค่ 2 บาท 
ภาพจาก http://www.tvpoolonline.com/content/423458
อ.นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ” หรือ “หมอเบิร์ด” แพทย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รามาธิบดี เจ้าของ ฟองบุญคลีนิค ย่านพระราม 2  โดยเปิดคลินิกที่บ้านเพื่อตรวจรักษาโรคทั่วไป เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ดิดค่าบริการ  2 บาท.... คลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card