แนะนำศิษย์เก่า

นายแพทย์สิทธาคม ผู้สันติ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 112 รหัส 44 (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี # 37)
อาจารย์นายแพทย์ สิทธาคม ผู้สันติ  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 112 รหัส 44 (RA #37 ) ปัจจุบันประจำอยู่ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นผู้วาดการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด น้องแดงและผองเพื่อน โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะบริจาคเข้า กองทุนผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใช้เป็นค่าดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโรคเลือดต่อไป

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card