แนะนำศิษย์เก่า

คุณณัฐภัค ยอดจรัส  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่นที่ 120  (ICT #7) ผู้ก่อตั้งบริษัท Barrel Workshop (บริษัทออกแบบของแต่งบ้าน)
คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1448193728586276&set=pcb.1448194695252846&type=3&theater

ขอบคุณแหล่งข่าวจาก สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card