แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่า คนเก่ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปี 2536 อ.ดร.ชลชัย อานามนารถ
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- พิธีกรประจำรายการ Healthy Fine Day
- รางวัลมหิดลคนต้นแบบ ปี 2557
- เข้าร่วมการแข่งขัน Honolulu Marathon ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2545
- เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Rome Marathon ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ปี 2543
- เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Paris Marathon ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปี 2544
- คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารายการ Verticle Marathon โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ปี 2541
- ตัวแทนนักกีฬาบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สกอ. ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมขี่ม้าโปโล ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย ปี 2551
- นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมระบำใต้น้ำ ทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบัน 
- อ.ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card